ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านไร่ลำปาง ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
2
2
1
อบ.2
2
2
4
1
อบ.3
3
2
5
1
รวม อบ.
5
6
11
3
ป.1
1
3
4
1
ป.2
4
4
8
1
ป.3
6
1
7
1
ป.4
0
2
2
1
ป.5
3
3
6
1
ป.6
4
4
8
1
รวมประถม
18
17
35
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
23
23
46
9
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...