ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านดงซ่อม ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
6
8
14
1
อบ.3
13
3
16
1
รวม อบ.
19
11
30
2
ป.1
7
7
14
1
ป.2
10
8
18
1
ป.3
10
9
19
1
ป.4
11
7
18
1
ป.5
4
14
18
1
ป.6
6
10
16
1
รวมประถม
48
55
103
6
ม.1
13
6
19
1
ม.2
11
11
22
1
ม.3
16
15
31
1
รวมมัธยมต้น
40
32
72
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
107
98
205
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...