ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองแดน ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
12
16
28
1
อบ.3
13
6
19
1
รวม อบ.
25
22
47
2
ป.1
7
10
17
1
ป.2
9
10
19
1
ป.3
12
15
27
1
ป.4
12
6
18
1
ป.5
11
8
19
1
ป.6
6
9
15
1
รวมประถม
57
58
115
6
ม.1
15
11
26
1
ม.2
9
15
24
1
ม.3
12
9
21
1
รวมมัธยมต้น
36
35
71
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
118
115
233
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...