ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
13
11
24
1
อบ.3
11
7
18
1
รวม อบ.
24
18
42
2
ป.1
11
15
26
1
ป.2
13
6
19
1
ป.3
9
7
16
1
ป.4
11
12
23
1
ป.5
7
10
17
1
ป.6
10
10
20
1
รวมประถม
61
60
121
6
ม.1
13
11
24
1
ม.2
11
6
17
1
ม.3
8
7
15
1
รวมมัธยมต้น
32
24
56
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
117
102
219
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...