ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านเกาะรากเสียด ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
7
2
9
1
อบ.2
6
4
10
1
อบ.3
8
7
15
1
รวม อบ.
21
13
34
3
ป.1
10
11
21
1
ป.2
8
5
13
1
ป.3
4
6
10
1
ป.4
11
5
16
1
ป.5
8
7
15
1
ป.6
4
8
12
1
รวมประถม
45
42
87
6
ม.1
22
18
40
1
ม.2
15
19
34
1
ม.3
8
17
25
1
รวมมัธยมต้น
45
54
99
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
111
109
220
12
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...