ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านวังชมภู ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
5
7
12
1
อบ.3
5
5
10
1
รวม อบ.
10
12
22
2
ป.1
11
12
23
1
ป.2
3
10
13
1
ป.3
11
5
16
1
ป.4
11
10
21
1
ป.5
6
2
8
1
ป.6
5
5
10
1
รวมประถม
47
44
91
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
57
56
113
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...