ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
170
255
425
11
ม.2
218
234
452
10
ม.3
174
236
410
10
รวมมัธยมต้น
562
725
1,287
31
ม.4
137
302
439
11
ม.5
151
274
425
11
ม.6
138
275
413
11
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
426
851
1,277
33
รวมทั้งหมด
988
1,576
2,564
64
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...