ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ปีการศึกษา 2560

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
216
238
454
10
ม.2
181
237
418
10
ม.3
169
284
453
10
รวมมัธยมต้น
566
759
1,325
30
ม.4
152
278
430
11
ม.5
139
275
414
11
ม.6
160
280
440
11
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
451
833
1,284
33
รวมทั้งหมด
1,017
1,592
2,609
63
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560

Loading...