ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
161
143
304
6
ม.2
143
132
275
6
ม.3
127
133
260
6
รวมมัธยมต้น
431
408
839
18
ม.4
91
142
233
6
ม.5
90
124
214
6
ม.6
82
114
196
6
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
263
380
643
18
รวมทั้งหมด
694
788
1,482
36
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...