ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม ปีการศึกษา 2560

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
144
133
277
6
ม.2
129
129
258
6
ม.3
141
130
271
6
รวมมัธยมต้น
414
392
806
18
ม.4
82
122
204
6
ม.5
100
120
220
6
ม.6
113
158
271
6
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
295
400
695
18
รวมทั้งหมด
709
792
1,501
36
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560

Loading...