ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา ปีการศึกษา 2560

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
74
84
158
4
ม.2
72
62
134
4
ม.3
55
60
115
4
รวมมัธยมต้น
201
206
407
12
ม.4
31
63
94
3
ม.5
39
57
96
3
ม.6
20
42
62
2
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
90
162
252
8
รวมทั้งหมด
291
368
659
20
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560

Loading...