ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
91
88
179
4
ม.2
77
79
156
4
ม.3
62
59
121
4
รวมมัธยมต้น
230
226
456
12
ม.4
41
57
98
3
ม.5
29
54
83
3
ม.6
34
55
89
3
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
104
166
270
9
รวมทั้งหมด
334
392
726
21
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...