ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัชรวิทยา ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
145
199
344
9
ม.2
151
206
357
9
ม.3
133
211
344
9
รวมมัธยมต้น
429
616
1,045
27
ม.4
71
158
229
6
ม.5
74
151
225
7
ม.6
85
161
246
7
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
230
470
700
20
รวมทั้งหมด
659
1,086
1,745
47
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...