ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัชรวิทยา ปีการศึกษา 2560

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
151
210
361
9
ม.2
135
215
350
9
ม.3
149
208
357
9
รวมมัธยมต้น
435
633
1,068
27
ม.4
79
151
230
6
ม.5
83
161
244
7
ม.6
78
177
255
7
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
240
489
729
20
รวมทั้งหมด
675
1,122
1,797
47
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560

Loading...