ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนคณฑีพิทยาคม ปีการศึกษา 2560

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
42
33
75
3
ม.2
57
38
95
3
ม.3
53
43
96
3
รวมมัธยมต้น
152
114
266
9
ม.4
34
31
65
3
ม.5
37
47
84
3
ม.6
37
58
95
3
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
108
136
244
9
รวมทั้งหมด
260
250
510
18
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560

Loading...