ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนคณฑีพิทยาคม ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
56
48
104
3
ม.2
42
30
72
3
ม.3
66
42
108
3
รวมมัธยมต้น
164
120
284
9
ม.4
38
38
76
3
ม.5
33
30
63
3
ม.6
30
43
73
3
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
101
111
212
9
รวมทั้งหมด
265
231
496
18
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...