ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
55
42
97
3
ม.2
51
59
110
3
ม.3
41
70
111
3
รวมมัธยมต้น
147
171
318
9
ม.4
53
59
112
3
ม.5
29
43
72
3
ม.6
39
63
102
3
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
121
165
286
9
รวมทั้งหมด
268
336
604
18
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...