ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม ปีการศึกษา 2560

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
50
58
108
3
ม.2
38
65
103
3
ม.3
62
62
124
4
รวมมัธยมต้น
150
185
335
10
ม.4
32
45
77
2
ม.5
36
62
98
3
ม.6
34
44
78
3
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
102
151
253
8
รวมทั้งหมด
252
336
588
18
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560

Loading...