ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนนครไตรตรึงษ์ ปีการศึกษา 2560

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
71
72
143
4
ม.2
88
81
169
4
ม.3
82
54
136
4
รวมมัธยมต้น
241
207
448
12
ม.4
51
52
103
3
ม.5
39
61
100
3
ม.6
29
47
76
3
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
119
160
279
9
รวมทั้งหมด
360
367
727
21
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560

Loading...