ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนนครไตรตรึงษ์ ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
90
72
162
4
ม.2
71
71
142
4
ม.3
78
76
154
4
รวมมัธยมต้น
239
219
458
12
ม.4
47
40
87
3
ม.5
49
49
98
3
ม.6
34
54
88
3
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
130
143
273
9
รวมทั้งหมด
369
362
731
21
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...