ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวังตะเคียนประชานุสรณ์ ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
39
19
58
2
ม.2
26
43
69
2
ม.3
40
29
69
2
รวมมัธยมต้น
105
91
196
6
ม.4
33
22
55
2
ม.5
18
18
36
2
ม.6
21
22
43
2
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
72
62
134
6
รวมทั้งหมด
177
153
330
12
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...