ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวังตะเคียนประชานุสรณ์ ปีการศึกษา 2560

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
25
41
66
2
ม.2
40
34
74
2
ม.3
24
17
41
2
รวมมัธยมต้น
89
92
181
6
ม.4
18
18
36
2
ม.5
21
22
43
2
ม.6
15
24
39
2
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
54
64
118
6
รวมทั้งหมด
143
156
299
12
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560

Loading...