ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนหนองกองพิทยาคม ปีการศึกษา 2560

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
36
36
72
3
ม.2
53
46
99
3
ม.3
27
33
60
2
รวมมัธยมต้น
116
115
231
8
ม.4
11
23
34
2
ม.5
8
18
26
2
ม.6
22
24
46
2
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
41
65
106
6
รวมทั้งหมด
157
180
337
14
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560

Loading...