ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนหนองกองพิทยาคม ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
33
37
70
3
ม.2
40
40
80
3
ม.3
38
39
77
3
รวมมัธยมต้น
111
116
227
9
ม.4
15
22
37
2
ม.5
8
21
29
2
ม.6
6
17
23
2
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
29
60
89
6
รวมทั้งหมด
140
176
316
15
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...