ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนไทรงามพิทยาคม ปีการศึกษา 2560

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
54
57
111
4
ม.2
58
55
113
4
ม.3
51
61
112
4
รวมมัธยมต้น
163
173
336
12
ม.4
45
57
102
3
ม.5
41
47
88
3
ม.6
36
45
81
3
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
122
149
271
9
รวมทั้งหมด
285
322
607
21
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560

Loading...