ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนไทรงามพิทยาคม ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
69
65
134
4
ม.2
56
57
113
4
ม.3
45
53
98
4
รวมมัธยมต้น
170
175
345
12
ม.4
31
39
70
3
ม.5
38
52
90
3
ม.6
35
44
79
3
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
104
135
239
9
รวมทั้งหมด
274
310
584
21
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...