ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา ปีการศึกษา 2560

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
30
34
64
2
ม.2
26
35
61
2
ม.3
23
25
48
2
รวมมัธยมต้น
79
94
173
6
ม.4
30
18
48
2
ม.5
22
21
43
2
ม.6
14
22
36
2
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
66
61
127
6
รวมทั้งหมด
145
155
300
12
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560

Loading...