ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
19
20
39
2
ม.2
27
26
53
2
ม.3
31
33
64
2
รวมมัธยมต้น
77
79
156
6
ม.4
13
19
32
2
ม.5
27
15
42
2
ม.6
22
18
40
2
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
62
52
114
6
รวมทั้งหมด
139
131
270
12
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...