ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนคลองลานวิทยา ปีการศึกษา 2560

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
101
160
261
7
ม.2
105
148
253
7
ม.3
110
158
268
7
รวมมัธยมต้น
316
466
782
21
ม.4
72
104
176
4
ม.5
54
113
167
5
ม.6
47
114
161
5
ปวช.1
12
28
40
1
ปวช.2
20
20
40
1
ปวช.3
9
36
45
1
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
214
415
629
17
รวมทั้งหมด
530
881
1,411
38
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560

Loading...