ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนคลองลานวิทยา ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
116
137
253
7
ม.2
100
161
261
7
ม.3
89
143
232
7
รวมมัธยมต้น
305
441
746
21
ม.4
74
124
198
4
ม.5
68
104
172
4
ม.6
53
111
164
4
ปวช.1
14
35
49
1
ปวช.2
12
26
38
1
ปวช.3
19
17
36
1
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
240
417
657
15
รวมทั้งหมด
545
858
1,403
36
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...