ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนสักงามวิทยา ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
47
25
72
3
ม.2
45
47
92
3
ม.3
47
39
86
2
รวมมัธยมต้น
139
111
250
8
ม.4
34
37
71
3
ม.5
16
29
45
2
ม.6
15
30
45
2
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
65
96
161
7
รวมทั้งหมด
204
207
411
15
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...