ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนสักงามวิทยา ปีการศึกษา 2560

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
43
47
90
3
ม.2
47
40
87
3
ม.3
50
39
89
2
รวมมัธยมต้น
140
126
266
8
ม.4
16
35
51
3
ม.5
23
32
55
2
ม.6
14
16
30
3
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
53
83
136
8
รวมทั้งหมด
193
209
402
16
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560

Loading...