ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์ ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
38
28
66
2
ม.2
46
40
86
3
ม.3
69
53
122
3
รวมมัธยมต้น
153
121
274
8
ม.4
38
43
81
2
ม.5
38
50
88
2
ม.6
24
39
63
2
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
100
132
232
6
รวมทั้งหมด
253
253
506
14
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...