ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์ ปีการศึกษา 2560

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
43
35
78
3
ม.2
53
50
103
3
ม.3
53
34
87
3
รวมมัธยมต้น
149
119
268
9
ม.4
40
45
85
2
ม.5
26
43
69
2
ม.6
19
27
46
2
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
85
115
200
6
รวมทั้งหมด
234
234
468
15
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560

Loading...