ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนขาณุวิทยา ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
203
227
430
10
ม.2
212
186
398
10
ม.3
196
230
426
10
รวมมัธยมต้น
611
643
1,254
30
ม.4
116
179
295
7
ม.5
79
151
230
7
ม.6
98
149
247
7
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
293
479
772
21
รวมทั้งหมด
904
1,122
2,026
51
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...