ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนขาณุวิทยา ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
219
191
410
10
ม.2
214
239
453
10
ม.3
214
213
427
10
รวมมัธยมต้น
647
643
1,290
30
ม.4
81
171
252
7
ม.5
108
157
265
7
ม.6
101
143
244
7
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
290
471
761
21
รวมทั้งหมด
937
1,114
2,051
51
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...