ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนขาณุวิทยา ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
198
228
426
10
ม.2
191
221
412
10
ม.3
202
182
384
10
รวมมัธยมต้น
591
631
1,222
30
ม.4
112
179
291
7
ม.5
112
173
285
7
ม.6
79
143
222
7
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
303
495
798
21
รวมทั้งหมด
894
1,126
2,020
51
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...