ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนขาณุวิทยา ปีการศึกษา 2560

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
213
244
457
10
ม.2
217
217
434
10
ม.3
189
199
388
10
รวมมัธยมต้น
619
660
1,279
30
ม.4
109
156
265
7
ม.5
102
138
240
7
ม.6
63
157
220
7
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
274
451
725
21
รวมทั้งหมด
893
1,111
2,004
51
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560

Loading...