ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา ปีการศึกษา 2560

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
55
58
113
3
ม.2
65
57
122
4
ม.3
63
62
125
4
รวมมัธยมต้น
183
177
360
11
ม.4
40
62
102
3
ม.5
48
53
101
3
ม.6
33
64
97
3
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
121
179
300
9
รวมทั้งหมด
304
356
660
20
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560

Loading...