ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
71
72
143
4
ม.2
53
57
110
3
ม.3
63
56
119
4
รวมมัธยมต้น
187
185
372
11
ม.4
46
50
96
3
ม.5
36
54
90
3
ม.6
47
48
95
3
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
129
152
281
9
รวมทั้งหมด
316
337
653
20
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...