ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม ปีการศึกษา 2560

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
41
37
78
3
ม.2
41
46
87
3
ม.3
37
35
72
3
รวมมัธยมต้น
119
118
237
9
ม.4
7
31
38
2
ม.5
14
28
42
2
ม.6
18
41
59
2
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
39
100
139
6
รวมทั้งหมด
158
218
376
15
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560

Loading...