ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
51
50
101
3
ม.2
39
40
79
3
ม.3
43
47
90
3
รวมมัธยมต้น
133
137
270
9
ม.4
18
30
48
2
ม.5
7
30
37
2
ม.6
16
27
43
2
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
41
87
128
6
รวมทั้งหมด
174
224
398
15
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...