ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนสลกบาตรวิทยา ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
121
73
194
5
ม.2
96
77
173
4
ม.3
85
70
155
4
รวมมัธยมต้น
302
220
522
13
ม.4
42
63
105
3
ม.5
45
48
93
3
ม.6
34
45
79
3
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
121
156
277
9
รวมทั้งหมด
423
376
799
22
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...