ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนสลกบาตรวิทยา ปีการศึกษา 2560

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
92
79
171
4
ม.2
96
75
171
4
ม.3
80
64
144
4
รวมมัธยมต้น
268
218
486
12
ม.4
48
45
93
3
ม.5
35
48
83
3
ม.6
44
68
112
3
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
127
161
288
9
รวมทั้งหมด
395
379
774
21
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560

Loading...