ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนสลกบาตรวิทยา ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
69
73
142
4
ม.2
120
70
190
5
ม.3
80
82
162
4
รวมมัธยมต้น
269
225
494
13
ม.4
42
51
93
3
ม.5
36
57
93
3
ม.6
34
45
79
3
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
112
153
265
9
รวมทั้งหมด
381
378
759
22
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...