ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
124
137
261
7
ม.2
112
161
273
7
ม.3
124
131
255
6
รวมมัธยมต้น
360
429
789
20
ม.4
78
125
203
5
ม.5
63
111
174
5
ม.6
93
123
216
5
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
234
359
593
15
รวมทั้งหมด
594
788
1,382
35
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...