ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ ปีการศึกษา 2560

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
114
161
275
7
ม.2
127
130
257
6
ม.3
131
130
261
7
รวมมัธยมต้น
372
421
793
20
ม.4
65
109
174
5
ม.5
94
123
217
5
ม.6
72
125
197
5
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
231
357
588
15
รวมทั้งหมด
603
778
1,381
35
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560

Loading...