ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวังแขมวิทยาคม ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
49
52
101
3
ม.2
52
50
102
3
ม.3
42
51
93
3
รวมมัธยมต้น
143
153
296
9
ม.4
24
53
77
2
ม.5
43
49
92
3
ม.6
30
51
81
3
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
97
153
250
8
รวมทั้งหมด
240
306
546
17
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...