ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวังแขมวิทยาคม ปีการศึกษา 2560

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
56
54
110
3
ม.2
49
57
106
3
ม.3
23
57
80
3
รวมมัธยมต้น
128
168
296
9
ม.4
48
50
98
3
ม.5
30
59
89
3
ม.6
23
34
57
2
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
101
143
244
8
รวมทั้งหมด
229
311
540
17
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560

Loading...