ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวังไทรวิทยาคม ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
31
34
65
2
ม.2
33
32
65
2
ม.3
29
26
55
2
รวมมัธยมต้น
93
92
185
6
ม.4
23
25
48
2
ม.5
26
17
43
2
ม.6
21
16
37
2
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
70
58
128
6
รวมทั้งหมด
163
150
313
12
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...