ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวังไทรวิทยาคม ปีการศึกษา 2560

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
34
30
64
2
ม.2
28
26
54
2
ม.3
23
24
47
2
รวมมัธยมต้น
85
80
165
6
ม.4
19
20
39
2
ม.5
28
19
47
2
ม.6
21
25
46
2
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
68
64
132
6
รวมทั้งหมด
153
144
297
12
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560

Loading...