ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม ปีการศึกษา 2560

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
193
189
382
9
ม.2
186
182
368
8
ม.3
173
163
336
8
รวมมัธยมต้น
552
534
1,086
25
ม.4
122
163
285
7
ม.5
97
145
242
6
ม.6
95
143
238
6
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
314
451
765
19
รวมทั้งหมด
866
985
1,851
44
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560

Loading...