ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
186
194
380
10
ม.2
185
182
367
9
ม.3
163
175
338
8
รวมมัธยมต้น
534
551
1,085
27
ม.4
117
173
290
7
ม.5
107
155
262
7
ม.6
94
141
235
6
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
318
469
787
20
รวมทั้งหมด
852
1,020
1,872
47
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...