ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนพิไกรวิทยา ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
58
46
104
3
ม.2
49
49
98
3
ม.3
60
65
125
3
รวมมัธยมต้น
167
160
327
9
ม.4
25
33
58
2
ม.5
36
32
68
3
ม.6
27
35
62
2
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
88
100
188
7
รวมทั้งหมด
255
260
515
16
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...