ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนพิไกรวิทยา ปีการศึกษา 2560

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
50
48
98
3
ม.2
51
66
117
3
ม.3
59
46
105
3
รวมมัธยมต้น
160
160
320
9
ม.4
42
39
81
3
ม.5
33
37
70
2
ม.6
31
33
64
3
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
106
109
215
8
รวมทั้งหมด
266
269
535
17
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560

Loading...