ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
73
70
143
4
ม.2
67
52
119
4
ม.3
81
58
139
5
รวมมัธยมต้น
221
180
401
13
ม.4
64
54
118
3
ม.5
43
50
93
3
ม.6
41
53
94
4
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
148
157
305
10
รวมทั้งหมด
369
337
706
23
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...