ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม ปีการศึกษา 2560

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
74
52
126
4
ม.2
76
58
134
5
ม.3
70
52
122
4
รวมมัธยมต้น
220
162
382
13
ม.4
51
56
107
4
ม.5
44
54
98
4
ม.6
42
51
93
4
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
137
161
298
12
รวมทั้งหมด
357
323
680
25
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560

Loading...