ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนลานกระบือวิทยา ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
111
115
226
6
ม.2
95
107
202
6
ม.3
86
112
198
6
รวมมัธยมต้น
292
334
626
18
ม.4
59
91
150
5
ม.5
60
84
144
5
ม.6
56
100
156
5
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
175
275
450
15
รวมทั้งหมด
467
609
1,076
33
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...