ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนลานกระบือวิทยา ปีการศึกษา 2560

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
102
113
215
6
ม.2
105
118
223
6
ม.3
85
94
179
5
รวมมัธยมต้น
292
325
617
17
ม.4
70
88
158
5
ม.5
59
105
164
5
ม.6
43
85
128
5
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
172
278
450
15
รวมทั้งหมด
464
603
1,067
32
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560

Loading...