ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 2 กำแพงเพชร ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
35
43
78
2
ม.2
28
36
64
2
ม.3
36
33
69
3
รวมมัธยมต้น
99
112
211
7
ม.4
38
44
82
2
ม.5
34
31
65
2
ม.6
21
29
50
2
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
93
104
197
6
รวมทั้งหมด
192
216
408
13
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...