ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 2 กำแพงเพชร ปีการศึกษา 2560

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
35
45
80
3
ม.2
39
35
74
3
ม.3
38
40
78
3
รวมมัธยมต้น
112
120
232
9
ม.4
43
33
76
2
ม.5
28
33
61
2
ม.6
23
37
60
2
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
94
103
197
6
รวมทั้งหมด
206
223
429
15
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560

Loading...