ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 2 กำแพงเพชร ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
30
40
70
2
ม.2
44
44
88
2
ม.3
30
46
76
2
รวมมัธยมต้น
104
130
234
6
ม.4
20
26
46
2
ม.5
24
35
59
2
ม.6
31
29
60
2
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
75
90
165
6
รวมทั้งหมด
179
220
399
12
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...