ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนราษฎร์ปรีชาวิทยาคม ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
27
22
49
2
ม.2
42
29
71
2
ม.3
46
18
64
2
รวมมัธยมต้น
115
69
184
6
ม.4
36
33
69
3
ม.5
26
20
46
2
ม.6
17
19
36
2
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
79
72
151
7
รวมทั้งหมด
194
141
335
13
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...