ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนราษฎร์ปรีชาวิทยาคม ปีการศึกษา 2560

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
38
24
62
2
ม.2
46
23
69
2
ม.3
51
36
87
3
รวมมัธยมต้น
135
83
218
7
ม.4
27
19
46
2
ม.5
23
25
48
2
ม.6
21
30
51
2
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
71
74
145
6
รวมทั้งหมด
206
157
363
13
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560

Loading...