ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
98
98
196
5
ม.2
81
102
183
5
ม.3
92
93
185
5
รวมมัธยมต้น
271
293
564
15
ม.4
98
118
216
5
ม.5
78
110
188
5
ม.6
66
102
168
5
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
242
330
572
15
รวมทั้งหมด
513
623
1,136
30
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...