ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2560

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
81
103
184
5
ม.2
82
94
176
5
ม.3
97
77
174
5
รวมมัธยมต้น
260
274
534
15
ม.4
89
127
216
5
ม.5
73
102
175
5
ม.6
86
101
187
5
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
248
330
578
15
รวมทั้งหมด
508
604
1,112
30
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560

Loading...