ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
88
92
180
5
ม.2
90
103
193
5
ม.3
96
89
185
4
รวมมัธยมต้น
274
284
558
14
ม.4
54
137
191
5
ม.5
68
100
168
5
ม.6
77
109
186
5
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
199
346
545
15
รวมทั้งหมด
473
630
1,103
29
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...