ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา ปีการศึกษา 2560

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
104
102
206
5
ม.2
76
85
161
5
ม.3
94
106
200
5
รวมมัธยมต้น
274
293
567
15
ม.4
80
112
192
5
ม.5
70
109
179
5
ม.6
88
98
186
5
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
238
319
557
15
รวมทั้งหมด
512
612
1,124
30
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560

Loading...