ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนระหานวิทยา ปีการศึกษา 2560

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
104
76
180
5
ม.2
71
70
141
4
ม.3
75
61
136
4
รวมมัธยมต้น
250
207
457
13
ม.4
65
75
140
4
ม.5
41
66
107
3
ม.6
39
66
105
3
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
145
207
352
10
รวมทั้งหมด
395
414
809
23
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560

Loading...