ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนระหานวิทยา ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
92
82
174
5
ม.2
103
80
183
5
ม.3
68
70
138
4
รวมมัธยมต้น
263
232
495
14
ม.4
68
73
141
4
ม.5
59
71
130
4
ม.6
38
60
98
3
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
165
204
369
11
รวมทั้งหมด
428
436
864
25
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...