ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนโกสัมพีวิทยา ปีการศึกษา 2560

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
47
32
79
2
ม.2
49
31
80
3
ม.3
45
49
94
3
รวมมัธยมต้น
141
112
253
8
ม.4
36
47
83
3
ม.5
23
51
74
3
ม.6
41
52
93
3
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
100
150
250
9
รวมทั้งหมด
241
262
503
17
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560

Loading...