ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนโกสัมพีวิทยา ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
22
28
50
2
ม.2
38
30
68
2
ม.3
46
28
74
3
รวมมัธยมต้น
106
86
192
7
ม.4
32
59
91
3
ม.5
31
43
74
3
ม.6
20
44
64
3
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
83
146
229
9
รวมทั้งหมด
189
232
421
16
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...