ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนอนุบาลตาก ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
48
39
87
3
อบ.2
69
64
133
5
อบ.3
64
57
121
5
รวม อบ.
181
160
341
13
ป.1
116
103
219
7
ป.2
119
108
227
6
ป.3
85
104
189
6
ป.4
88
80
168
5
ป.5
117
89
206
5
ป.6
100
119
219
5
รวมประถม
625
603
1,228
34
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
806
763
1,569
47
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...