ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
16
23
39
2
อบ.2
34
36
70
3
อบ.3
38
45
83
4
รวม อบ.
88
104
192
9
ป.1
60
66
126
5
ป.2
73
61
134
4
ป.3
54
58
112
4
ป.4
60
75
135
5
ป.5
81
78
159
5
ป.6
103
87
190
6
รวมประถม
431
425
856
29
ม.1
68
47
115
4
ม.2
68
38
106
3
ม.3
79
82
161
4
รวมมัธยมต้น
215
167
382
11
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
734
696
1,430
49
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...