ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านโป่งแดง ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
18
11
29
1
อบ.3
7
12
19
1
รวม อบ.
25
23
48
2
ป.1
11
11
22
1
ป.2
15
16
31
1
ป.3
7
15
22
1
ป.4
11
9
20
1
ป.5
15
10
25
1
ป.6
10
17
27
1
รวมประถม
69
78
147
6
ม.1
13
15
28
1
ม.2
15
6
21
1
ม.3
12
12
24
1
รวมมัธยมต้น
40
33
73
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
134
134
268
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...