ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองนกปีกกา ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
5
0
5
1
อบ.2
12
7
19
1
อบ.3
9
15
24
1
รวม อบ.
26
22
48
3
ป.1
10
12
22
1
ป.2
11
12
23
1
ป.3
8
11
19
1
ป.4
16
9
25
1
ป.5
9
11
20
1
ป.6
7
14
21
1
รวมประถม
61
69
130
6
ม.1
13
9
22
1
ม.2
16
14
30
1
ม.3
13
16
29
1
รวมมัธยมต้น
42
39
81
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
129
130
259
12
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...