ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านโพรงตะเข้ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
6
0
6
1
อบ.3
6
1
7
1
รวม อบ.
12
1
13
2
ป.1
5
0
5
1
ป.2
2
2
4
1
ป.3
2
3
5
1
ป.4
2
5
7
1
ป.5
4
3
7
1
ป.6
2
1
3
1
รวมประถม
17
14
31
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
29
15
44
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...