ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนน้ำดิบพิทยาคม ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
5
2
7
1
อบ.3
7
6
13
1
รวม อบ.
12
8
20
2
ป.1
10
6
16
1
ป.2
10
4
14
1
ป.3
6
2
8
1
ป.4
7
11
18
1
ป.5
5
10
15
1
ป.6
12
4
16
1
รวมประถม
50
37
87
6
ม.1
5
7
12
1
ม.2
16
8
24
1
ม.3
8
6
14
1
รวมมัธยมต้น
29
21
50
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
91
66
157
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...