ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนหนองเสือพิทยาคม ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
12
11
23
1
อบ.3
10
6
16
1
รวม อบ.
22
17
39
2
ป.1
9
14
23
1
ป.2
13
13
26
1
ป.3
12
9
21
1
ป.4
8
19
27
1
ป.5
11
12
23
1
ป.6
8
7
15
1
รวมประถม
61
74
135
6
ม.1
14
10
24
1
ม.2
11
13
24
1
ม.3
15
13
28
1
รวมมัธยมต้น
40
36
76
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
123
127
250
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...