ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านสะแกเครือ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
7
5
12
1
อบ.3
6
8
14
1
รวม อบ.
13
13
26
2
ป.1
11
7
18
1
ป.2
13
3
16
1
ป.3
5
7
12
1
ป.4
11
6
17
1
ป.5
16
13
29
1
ป.6
9
7
16
1
รวมประถม
65
43
108
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
78
56
134
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...