ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านลานเต็ง ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
4
2
6
1
อบ.3
3
0
3
1
รวม อบ.
7
2
9
2
ป.1
0
0
0
0
ป.2
6
5
11
1
ป.3
6
6
12
1
ป.4
6
1
7
1
ป.5
8
10
18
1
ป.6
6
3
9
1
รวมประถม
32
25
57
5
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
39
27
66
7
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...