ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านชะลาดระฆัง ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
5
5
10
1
อบ.3
12
6
18
1
รวม อบ.
17
11
28
2
ป.1
9
11
20
1
ป.2
9
8
17
1
ป.3
9
4
13
1
ป.4
4
3
7
1
ป.5
6
6
12
1
ป.6
3
7
10
1
รวมประถม
40
39
79
6
ม.1
12
6
18
1
ม.2
5
1
6
1
ม.3
12
6
18
1
รวมมัธยมต้น
29
13
42
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
86
63
149
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...