ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนทรัพย์สมบูรณ์พิทยาคม ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
13
9
22
1
อบ.3
14
12
26
1
รวม อบ.
27
21
48
2
ป.1
16
13
29
1
ป.2
13
19
32
1
ป.3
15
12
27
1
ป.4
13
7
20
1
ป.5
18
16
34
1
ป.6
17
15
32
1
รวมประถม
92
82
174
6
ม.1
23
11
34
1
ม.2
14
13
27
1
ม.3
13
16
29
1
รวมมัธยมต้น
50
40
90
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
169
143
312
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...