ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
16
20
36
1
อบ.3
14
15
29
1
รวม อบ.
30
35
65
2
ป.1
16
11
27
1
ป.2
13
19
32
1
ป.3
17
18
35
1
ป.4
15
17
32
1
ป.5
18
12
30
1
ป.6
18
10
28
1
รวมประถม
97
87
184
6
ม.1
8
17
25
1
ม.2
15
15
30
1
ม.3
17
9
26
1
รวมมัธยมต้น
40
41
81
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
167
163
330
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...