ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
13
15
28
1
อบ.3
16
10
26
1
รวม อบ.
29
25
54
2
ป.1
12
18
30
1
ป.2
18
18
36
1
ป.3
17
15
32
1
ป.4
16
13
29
1
ป.5
18
10
28
1
ป.6
7
17
24
1
รวมประถม
88
91
179
6
ม.1
17
19
36
1
ม.2
16
12
28
1
ม.3
20
14
34
1
รวมมัธยมต้น
53
45
98
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
170
161
331
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...