ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านตลุกกลางทุ่ง ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
8
11
19
1
อบ.3
16
4
20
1
รวม อบ.
24
15
39
2
ป.1
11
13
24
1
ป.2
12
12
24
1
ป.3
13
8
21
1
ป.4
4
5
9
1
ป.5
7
9
16
1
ป.6
6
11
17
1
รวมประถม
53
58
111
6
ม.1
17
10
27
1
ม.2
10
9
19
1
ม.3
9
10
19
1
รวมมัธยมต้น
36
29
65
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
113
102
215
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...